Yazılar

Bir yaşam eseri olarak: Savaş Sanatı ve Sun Tzu

/
Sanat ve stratejik düşünme yetisi, insanlığın var oluşundan…